SGHK

Systém generálneho hlavného kľúča

Spracujeme a navrhneme systémy generélneho a hlavného kľúča SGHK, mechanické aj elektronické.