Visiace zámky

1

Obyčajné

2

Bezpečnostné

3

Elektronické

4

Na spoločný kľúč

5

Lankové

6

Na kód